Kerval Karlštejn

Česky English
Kerval > Produkty > Technická specifikace

Technická specifikace

Pod obchodním názvem KARKOR se skrývá žáruvzdorný elektrotavený korundobaddeleyitový materiál, který se vyrábí tavením výchozích surovin za vysokých teplot.

Fyzikální vlastnosti:

Měrná hmotnost 3870 kg/m3
Objemová hmostnost 3550 kg/m3
Skutečná pórovitost 9,11 %
Zdánlivá pórovitost 2,54 %
Pevnost v tlaku 292 MPa
Pevnost v ohybu 41 MPa
Žáruvzdornost 175
Obrusnost 30 mm3 (ČSN EN 102)

Průměrné chemické složení:

Látka Průměrný obsah
ZrO2 31 - 32,5 %
Al2O3 52 - 53,5 %
SiO2 13,5 %
Na2O 1,1 %
ostatní 0,9 %

Mineralogické složení:

Minerál Průměrný obsah
Baddeleyit 31 %
Korund 50 %
Skelná fáze 19 %
NABÍDKA
Tvorba stránek Pavel Bokr, design Iva Vyhnánková